Al?tura?i-v? echipei noastre de succes!

Firma noastr? caut? angaja?i în urm?toarele locuri de munc?:

1) Consultant Vânz?ri – zona Transilvania – 1 Loc Activ
2) Asistent comercial – Expirat
3) C?ut?m colegi noi pentru departamentul de produc?ie – Expirat

V? atragem aten?ia, c? la TOATE locurile de munc? oferite este indispensabil? foarte bun? cunoa?tere a limbilor Român? ?i Maghiar?. Dac? oricare dintre acestea dou? lipse?te sau este slab?, NU ave?i ?ansa s? satisface?i cerin?ele locului de munc?. Activitatea firmei noastre se desf??oar? în toat? România, peste 85% din firmele cu care lucr?m se vorbe?te în limba Român?, deci f?r? cunoa?terea limbii Române angajatul nostru nu se poate descurca, decât poate în produc?ie, unde nu are contact cu clien?ii. Totodat?, cunoscând c? firma noastr? lucreaz? cu foarte multe firme din Ungaria, fabrica este situat? lâng? Miercurea Ciuc, într-o zon? cu popula?ie peste 95% vorbitoare de limb? Maghiar?, ?tiind c? întreg colectivul de munc? vorbe?te preponderent limba Maghiar?, deci cunoa?terea limbii Maghiare este la fel de important?. Restul textului este deja în limba Maghiar?. V? mul?umim pentru în?elegere.